Regulamin Whawbike.pl


W celu zapewnienia jak najlepszego standardu naszych usług i jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów wprowadzamy poniższy regulamin.

Jeżeli któryś z punktów regulaminu jest niejasny prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Użyte w regulaminie nazwy oznaczają:

  Sklep – sklep internetowy działający pod adresem whawbike.pl, whawbike.com. Dostępny pod adresem: ul. Kołobrzeska 25/77, 10-431 Olsztyn, prowadzony jest przez firmę Sebastian Świderski zarejestrowaną pod adresem: ul. Kołobrzeska 25/77, 10-431 Olsztyn, numer REGON 280361880 oraz numer NIP 7393439540

  Klient – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);

  Konto Klienta – przestrzeń udostępniana klientowi w ramach sklepu Whawbike.pl służąca do realizacji przeprowadzanych transakcji oraz zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji.

  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WHAWBIKE.PL z dnia 12.05.2015

 2. Regulamin Sklepu Internetowego Whawbike.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w naszym regulaminie.
 4. Sklep internetowy Whawbike.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej whawbike.pl
 5. Ilość produktów dostępnych w sklepie ulega zmianie i jest aktualizowana na stronie internetowej.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Whawbike.pl są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych. W innym przypadku, przy danym produkcie zawsze będzie umieszczona dodatkowa informacja.
 7. Wszystkie ceny, które przedstawiamy na stronie Whawbike.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 8. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prawnie wiążącą ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym Whawbike.pl. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami regulaminu i jego akceptację.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta.
 11. Właściwym adresem korespondencyjnym (do wymiany i zwrotu produktów) jest adres:

  Sebastian Świderski
  ul. Kołobrzeska 25/77
  10-431 Olsztyn

 12. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu 506186629 cena połączenia według cennika operatora.

 

§ 2
Składanie zamówień

 1. Do złożenia zamówienia przez Klienta niezbędne jest posiadanie konta poczty e-mail i poprawnie działająca sieć internet.
 2. Złożenie zamówienia polega na:wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w sklepie internetowym whawbike.pl.
 3. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.
 4. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski, zgodnie z opłatami zawartymi w § dotyczącym dostaw.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu otrzymuje mailową informację dotyczącą statusu jego zamówienia. Każdy Klient ma również możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki poprzez SMS na wskazany numer.
 6. W przypadku niedostępności towaru, który zamówił Klient, jest o tym niezwłocznie informowany mailowo, informacja na ten temat umieszczana jest także w panelu Klienta.Klient podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, czyli       po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sklepu.
 8. Zamówienie, w przypadku którego klient wybrał przedpłatę, zostaje anulowane w przypadku braku wpływu na konto firmy w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwoty na koncie sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.
 9. Czas wysyłki to czas, który upływa od przekazania zamówienia do realizacji przez firmę do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. W sytuacji, gdy Klient zamawia towary o różnych podanych czasach wysyłki, realizowane jest ono po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się z klientem aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 10. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Inpost Paczkomaty lub Poczty Polskiej. Klient wybiera sposób dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Całkowity koszt wysyłki podawany jest indywidualnie dla każdego zamówienia podczas jego składania – cena jest obliczana automatycznie przez system na podstawie wagi i ilości produktów.
 11. W każdym przypadku Klient zamawiający towar w sklepie Whawbike.pl otrzyma informację w formie mailowej zawierającą:

 

 • Potwierdzenie zamówienia oraz sposób w jaki będziemy się kontaktowali z Klientem
 • Potwierdzenie dotyczące kosztów związanych z ceną, tj.: jaka jest łączna cena zakupionych towarów wraz z przesyłką, uwzgledniająca podatki, sposób płatności wybrany przez Klienta oraz termin zapłaty
 • Sposób i termin realizacji umowy, czyli kiedy zostanie dostarczony zamówiony przez Klienta towar
 • Nasze dane identyfikujące, czyli nazwę firmy i NIP
 • Nasze dane kontaktowe: adres naszej firmy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z namiJ
 • Adres, pod którym klient może składać reklamacje oraz procedura jaką stosuje Whawbike.pl przy rozpatrywaniu reklamacji
 • Sposobie i terminie realizacji prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • Kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; oraz kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą one zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • Obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad przez Whawbike.pl
 • Treść i zasady gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

 

§ 3
Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelew bankowy na konto sklepu podawane przy zamówieniu - momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia
  • systemy płatności online – Dotpay
  • system płatności PayPal.pl.
  • gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”
  • kartami kredytowymi

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zablokowania formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" w stosunku do Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta, jest to indywidualnie uzgadniane z Klientami.

 

 

 

 

§ 4
Dostawa

 1. Cennik dostaw na terenie Polski:

Sposób wysyłki

Cena

Szacunkowy czas realizacji

(od nadania- dni robocze)

Poczta Polska - Paczka48

Standard - 11,99 zł brutto
Pobranie - 15,00 zł brutto

24-48 h

Poczta Polska - Odbiór w punkcie

Standard - 9,50 zł brutto
Pobranie - 13,50 zł brutto

 24-48 h

Paczkomaty

Standard - 8,30 zł brutto
Pobranie - 8,43 zł brutto

24-48 h 1. Zamówienia opłacone lub za pobraniem złożone w dni powszednie do godziny 14:00 wysłane zostaną tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Whawbike.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niedotrzymaniem przez Pocztę Polską lub InPost Paczkomaty obowiązujących terminów dostaw.
 3. Z chwilą odebrania przesyłki na Nabywcę (Klienta) przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Przed odbiorem przesyłki od Poczty Polskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W sytuacji uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (podpisany przez kuriera) oraz skontaktować się z nami. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia roszczeń Klienta z powodu szkód powstałych w czasie transportu.
 5. Whawbike.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub też niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 6. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku wybrania płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a zamówienie zostanie anulowane.
 7. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.

§ 5
Zwroty i wymiany

 1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt nienaruszone produkty w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy (wzór załączony na stronie whawbike.pl) i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Whawbike.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pod warunkiem, że przedmiot nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania bądź zniszczenia w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania, przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 3. Klient ma prawo do wymiany produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie został zniszczony i nie nosi śladów użytkowania. Wymiana towaru może zostać dokonana w przypadku zamiany na towar o identycznej cenie lub droższy.
 4. Wysyłka nowego towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymienianego towaru i ewentualnej dopłacie.
 5. Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.
 6. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania.
 7. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Sklep.
 8. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.
 9. Zwrot następuje na adres Sklepu: Sebastian Świderski, ul. Kołobrzeska 25/77, 10-431 Olsztyn

 

§ 6
Reklamacje

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:
  • Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość
  • Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady
 2. Klient ma prawo zwrócić reklamowany towar.
 3. Reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności i oczekiwania Klienta oraz dowodem zakupu należy odesłać na adres: Whawbike.pl Sebastian Świderski, ul. Kołobrzeska 25/77,
  10-431 Olsztyn wraz z opisem czego dotyczy reklamacja, określającym niezgodności i oczekiwania Klienta oraz dowodem zakupu.
 4. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja, dodatkowo pocztą elektroniczną, na adres: info@whawbike.pl.
 5. Reklamowany produkt Klient odsyła na swój koszt. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zwrócimy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
 7. W przypadku uznania reklamacji, naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar zostanie dostarczony Klientowi na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności wynikającej z uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego użytkowania czy konserwowania sprzętu oraz używania go niezgodnie z instrukcją.

§ 7
Dane osobowe

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Whawbike.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) i nie są udostępniane innym podmiotom.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany, bądź usunięcia. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu.
 3. Whawbike.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 4. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.
 6. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego używa Klient.

   §8
Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub którym nie można było odpowiednio zapobiec.
 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych niezależnych od Sklepu.
 3. Wszelkie treści przedstawione na stronie Whawbike.pl (teksty, zdjęcia, wideo) podlegają ochronie prawnej, a ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym. Właścicielem praw autorskich i majątkowych do ww. treści, za wyjątkiem zdjęć produktów dostarczonych przez producentów i dystrybutorów, jest firma Sebastian Świderski, ul. Kołobrzeska 25/77, 10-431 Olsztyn. Whawbike.pl nie udziela zody na korzystanie z żadnych z wyżej wymienionych treści, chyba, że zostało wcześniej zawarte porozumienie w formie pisemnej. Korzystanie z ww. treści bez pisemnej zgody firmy Whawbike.pl będzie traktowane jako nieuprawnione użycie utworu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.

PLIKI DO POBRANIA

Formularz reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy